Harmonogram

Wrzesień 2012

   Umiejętność radzenia sobie ze stresem w pracy - 21/22.09.2012

Październik 2012

   Incoterms 2010 - 27.10.2012

Listopad 2012

   Techniki sprzedaży, NLP w sprzedaży (1 edycja) - 8/9.11.2012 

   Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - 26/27.11.2012

   Value Stream Mapping, Total Productive Maintenance, Kaizen - 27/28.11.2012

   Prawo pracy i zmiany w prawie pracy, czas pracy - 28.11.2012

Grudzień 2012

    Procedury i prawo celne - 10.12.2012

    OEE – Overall Equipment Effectiveness - 11/12.12.2012
    
Luty 2013

    Zarządzanie finansami - 4/5.02.2013

    Ryby, przetwórstwo rybne, problemy jakościowe - 4/5.02.2013 

    Zarządzanie zmiana dla managerów - 18/19.02.2013

    Reklama i promocja firmy - 21/22.02.2013

Marzec 2013

    Kurs języka niemieckiego - od 5.03.2013

    Transport miedzynarodowy - 12.03  i 14.03

    Ustawa o rachunkowości, zmiany w przepisach księgowych i podatkowych - 13/14.03.2013

    Bezpieczeństwo żywności, nowoczesne systemy zarządzania bezp. żywności - 26/27.03.2013

    Marketing w praktyce, zarzadznie produktem, nowoczesne narzędzia marketingowe - 27/28.03.2013

    Analiza potrzeb, argumentacja i finalizacja sprzedaży - 28/29.03.2013

 Kwiecień 2013

    Zarządzanie logistyczne, efektywne planowanie procesów logistycznych - 4/5.04.2013

    Znakowanie żywności , przepisy prawne - 22/23.04.2013

 Maj 2013

    Controlling kosztów fabrycznych - 15/16.05.2013

    Reklama i promocja firmy - 16/17.05.2013

    Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia marketingowe - 16/17.05.2013

    Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia marketingowe - 27/28.05.2013

  Czerwiec 2013

    Techniki sprzedaży, NLP w sprzedaży (2 edycje) - 6/7.06.2013

    Instrumenty finansowe, róznice kursowe, bilansowe i podatkowe - 11/12.06.2013

    Budowanie zespołu - 14/15.06.2013

    Zarządzanie łańcuchem dostaw - 19/20.06.2013

    Zarządzanie logistyczne, efektywne planowanie procesów logistycznych - 24/25.06.2013

  Lipiec 2013

    Negocjacje i strategie zakupowe - 4/5.07.2013

    Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - 15/16.07.2013

 Sierpień 2013

   Zaawansowane negocjacje biznesowe - 5/6.08.2013

   Analiza potrzeb, argumentacja i finalizacja sprzedaży - 8/9.08.2013

 Wrzesień 2013

    Negocjacje i strategie zakupowe - 5/6.09.2013

 

Planowane szkolenia 
   
    System operacyjny Microsoft - termin do uzgodnienia

    Kurs szybkiego czytania - termin do uzgodnienia

    Przepisy ZUS i podatek od osób fizycznych - termin do uzgodnienia

    Rynek marek prywatnych (nowoczesne strategie, praktyka zarządzania) - termin do uzgodniennia

    Zarządzanie łańcuchem dostaw - termin do uzgodnienia

    Sprzedaż w branży FMCG ( 2 edycje) - termin do uzgodnienia

    Controlling marketingowy - termin do uzgodnienia

    Controlling sprzedażowy - termin do uzgodnienia

    Reklama i promocja firmy - termin do uzgodnienia

    Trening umiejętności managerskich (poziom zaawansowany) - termin do uzgodnienia

    Bezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych - termin do uzgodnienia

    Praktyczny kurs obróbki graficznej, np: Corel, Photoshop - termin do uzgodnienia

    Prawo – prawo cywilne – prawo gospodarcze - umowy - termin do uzgodnienia

    Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą - termin do uzgodnienia

    Umowy dystrybucyjne - termin do uzgodnienia

    

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com