Szkolenia

W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń w ramach 2 grup:

W szkoleniach wezmą udział osoby, które przejdą pomyślnie proces rekrutacji (odpowiednia wiedza, potrzeba związana z udziałem w szkoleniu).
Szkolenia organizowane będą w salach szkoleniowych w Bydgoszczy oraz siedzibie FRoSTy. Przewidziane zostało również szkolenie wyjazdowe z tematyki Budowania zespołu.

Na szkoleniach wykorzystane zostaną nowoczesne metody: prezentacje multimedialne, warsztaty, role playing. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (m.in. teczki, skrypt i podręcznik), zapewniony zostanie (posiłek i 2 przerwy kawowe na dzień). Szkolenia kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatów.

Szkolenia prowadzić będą wyłącznie trenerzy posiadający bogate doświadczenie trenerskie i zawodowe w tematyce związanej z prowadzonym szkoleniem.

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com