Strona główna

Projekt „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” realizowany jest przez firmę szkoleniową BERNDSON Sp. z o.o. w partnerstwie z FRoSTA Sp. z o.o. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych członków kadry kierowniczej i pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. Szkolenia organizowane w ramach projektu adresowane są do pracowników firmy FRoSTA Sp. z o. o.


Projekt wdrażany będzie w okresie od 01.09.2012 do 31.01.2014 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com