Szkolenia miękkie

1. Szkolenia z tematyki finansowej:

 • Controlling kosztów fabrycznych (16 h, 10 uczestników)
 • Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych (16h, 7 uczestników)
 • Zarządzanie finansami (16 h, 6 uczestników)
 • Ustawa o rachunkowości, zmiany w przepisach księgowych i podatkowych (16 h, 6 uczestników)
 • Controlling sprzedażowy (16 h, 6 uczestników)
 • Instrumenty finansowe, różnice kursowe, bilansowe i podatkowe (16 h, 4 uczestników)
 • Controlling marketingowy (16 h, 3 uczestników)


2. Szkolenia prawne:

 • Prawo Pracy i zmiany w prawie pracy, czas pracy (8 h, 10 uczestników)
 • Procedury i prawo celne (8 h, 7 uczestników)
 • Prawo – cywilne, gospodarcze, umowy (16 h, 5 uczestników)
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą (8 h, 5 uczestników)
 • Umowy dystrybucyjne (16 h, 5 uczestników)
 • Przepisy ZUS i podatek od osób fizycznych (8 h/uczestnika, 2 uczestników) – szkolenie zlecone


3. Szkolenia sprzedażowe, marketingowe:

 • Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia marketingowe (16 h, 11 uczestników/edycję, 3 edycje)
 • Techniki sprzedaży, NLP w sprzedaży (16 h, 11 uczestników/edycję, 3 edycje)
 • Reklama i promocja firmy (16 h, 10 uczestników/edycję, 3 edycje)
 • Sprzedaż w branży FMCG (16 h, 13 uczestników/edycję, 2 edycje)
 • Analiza potrzeb, argumentacja i finalizacja sprzedaży (16 h, 12 uczestników/edycję, 2 edycje)
 • Negocjacje i strategie zakupowe (16 h, 11 uczestników/edycję, 2 edycje)
 • Incoterms 2010 (8 h, 14 uczestników)
 • Rynek marek prywatnych (strategie) (16 h, 6 uczestników)
 • Zaawansowane negocjacje biznesowe (16h, 8 uczestników)
 • PR marketing, Efektywny PR (24h/uczestnika, 2uczestników) – szkolenie zlecone


4. Szkolenia z zakresu umiej. osobistych, zarządzania, ZZL:

 • Zarządzanie zmianą dla managerów (16 h, 8 uczestników)
 • Trening umiejętności managerskich (16 h, 8 uczestników)
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (16 h, 8 uczestników)
 • Kurs szybkiego czytania (24 h, 1uczrstnik) – szkolenie zlecone
 • Assesment centre, development centre (32 h, 16h/uczestników, 2uczestników) – szkolenie zlecone
 • J. niemiecki (100h/uczestnika, 3 uczestników) – szkolenie zlecone
 • Zarządzanie projektami (16h/uczestników, 2 uczestników) – szkolenie zlecone


5. Szkolenia integracyjne:

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem (16 h, 90 uczestników)
 • Budowanie zespołu (16 h, 90 uczestników) - wyjazdowe

 

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com