Szkolenia techniczne

1. Szkolenia logistyczne:

 • Zarządzanie logistyką, planowanie procesów logistycznych (16 h, 10 uczestników/edycję, 2 edycje)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (16 h, 8 uczestników/edycję, 2 edycje)
 • Transport międzynarodowy (16 h, 8 uczestników)


2. Szkolenia techniczne:

 • Value Stream Mapping, Total Productive Maintenance, Kaizen (16 h, 15 uczestników)
 • OEE - Overall Equipment Effectiveness (16 h, 14 uczestników)
 • Ryby, przetwórstwo rybne, jakość (16 h, 3 uczestników)
 • Bezpieczeństwo żywności (16 h, 10 uczestników)
 • Znakowanie żywności, przepisy prawne (16 h, 9 uczestników)


3. Szkolenia informatyczne:

 • Systemy operacyjne: Microsoft, RedHat (32 h, 2 uczestników)
 • Bezpieczeństwo i ochrona zasobów informatycznych (32 h, 2 uczestników)
 • Praktyczny kurs obróbki graficznej (24 h, 4 uczestników)
Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com