AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenie - Sprzedaż w branży FMCG
Dodano: 18.11.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego trenera prowadzącego dwudniowe (16h) szkolenie pt. „Sprzedaż w branży FMCG” w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12 Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe;

ZAPYTANIE OFERTOWE - Marketing
Dodano: 16.10.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie marketingowe dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 ” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12
Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe; 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 55300000-3 - Zapewnienie cateringu w trakcie szkoleń (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków).

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i zarządzania zasobami ludzkimi
Dodano: 24.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i zarządzania zasobami ludzkimi dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12
Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe; 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 55300000-3 - Zapewnienie cateringu w trakcie szkoleń (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków).

ZAPYTANIE OFERTOWE - Rynek marek prywatnych
Dodano: 13.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego trenera prowadzącego dwudniowe (16h) szkolenie pt. „Rynek marek prywatnych (nowoczesne strategie, praktyka zarządzania)” w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12, Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe;

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaawansowane negocjacje biznesowe
Dodano: 10.07.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia trenera prowadzącego dwudniowe (16h) szkolenie z tematyki sprzedaży pt. „Zaawansowane negocjacje biznesowe” (1 edycja) w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12
Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe;

ZAPYTANIE OFERTOWE - Negocjacje i strategie zakupowe
Dodano: 03.06.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego trenera prowadzącego 2 dwudniowe (16h) szkolenia z tematyki sprzedaży pt. „Negocjacje i strategie zakupowe” (2 edycje) w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12, Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dodano: 13.05.2013 r.

BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego salę szkoleniową, catering oraz nocleg dla 90 uczestników szkolenia pn. „Budowanie zespołu” organizowanego w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL.08.01.01-04-295/12

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenie - Budowanie zespołu
Dodano: 06.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia 3 trenerów prowadzących dwudniowe (16h) szkolenie pn. „Budowanie zespołu” (3 edycji) w dniach 14/15.06.2013 w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12, Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

Zapytanie ofertowe - wybór trenera - Marketing w praktyce
Dodano: 19.04.2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. ”Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia marketingowe” w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12, Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenie - Marketing
Dodano: 01.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 3 dwudniowych (16h) szkoleń pt. ”Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia marketingowe” w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12
Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

Zapytanie Ofertowe - organizacja szkoleń dotyczących żywności
Dodano: 28.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi dwa szkolenia pn. „Bezpieczeństwo żywności, nowoczesne systemy zarzadzania bezpieczeństwem żywności” oraz „Znakowanie żywności przepisy prawne” dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 ” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia - Bezpieczeństwo żywności
Dodano: 28.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi dwa szkolenia pn. „Bezpieczeństwo żywności, nowoczesne systemy zarzadzania bezpieczeństwem żywności” oraz „Znakowanie żywności przepisy prawne” dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 ” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12
Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe; 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 80531200-7 - Usługi szkolenia technicznego, 55300000-3 - Zapewnienie cateringu w trakcie szkoleń (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Zapytanie Ofertowe - wybór trenera - Reklama i promocja firmy
Dodano: 06.02.2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego trzy dwudniowe (16h) szkolenia pt. ”Reklama i promocja firmy” w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12. Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

 

Zapytanie Ofertowe - organizacja szkolenia pt. "Ryby, przetwórstwo rybne, problemy jakościowe"
Dodano: 16.01.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. „Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe” dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 ” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12

Zapytanie Ofertowe - logistyka i tansport
Dodano: 19.12.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne ( logistyka i transport ) dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 ” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia techniczne
Dodano: 19.12.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 ” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12
Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe; 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 80531200-7 - Usługi szkolenia technicznego, 55300000-3 - Zapewnienie cateringu w trakcie szkoleń (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Zapytanie Ofertowe - organizacja szkoleń technicznych
Dodano: 07.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 ” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-04-295/12

ZAPYTANIE OFERTOWE - Techniki sprzedaży, NLP w sprzedaży
Dodano: 18.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego dwudniowe szkolenie pt. ”Techniki sprzedaży, NLP w sprzedaży” w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu WND POKL.08.01.01-04-295/12, Kod CPV zamówienia: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com